Inside-T

PLATFORMA INSIDE-T PENTRU PROIECTE E-LEARNING!

Platforma de învățare INSIDE-T reprezintă un spațiu de învățare în care relaționarea, colaborarea și împărtășirea bunelor practici sunt prezente din plin.

Platforma, pe lângă manualul de învățare, încorporează autoevaluare interactivă, documentare de bune practici, rețea de resurse colaborative și un laborator de creație. Mediul de învățare este conceput pentru a facilita munca individuală și, de asemenea, munca în grup colaborativ.

Prin folosirea acestor instrumente, cursanții vor câștiga experiență în dezvoltarea inițiativelor antreprenoriale. Vizionând exemplele pozitive și de bune practici, prin documentarele multimedia, poate ajuta în procesul de generare a ideii de afaceri.

Vă rugăm să selectați limba dumneavoastră:

This project has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.