Inside-T

Mai multe despre proiectul nostru

ISTORIA NOASTRĂ

Părți mari din teritoriul european sunt zone rurale unde trăiește aproximativ 30% din populația continentului. În particular zonele rurale din locațiile îndepărtate încă se confruntă cu diverse probleme economice și demografice.

Îmbătrânirea și migrația sunt preocupări serioase care conduc la deteriorarea mediului operațional al comunității de afaceri. Lipsa de forță de muncă (cantitativ și calitativ) poate descuraja investițiile. Noi afaceri locale, promovate de tineri adulți șomeri, preferabil femei, care beneficiază de moștenirea activităților și tradițiilor străvechi, împreună cu inovări de marketing și folosind noile tehnologii, pot fi potențiale soluții în unele cazuri la problema lipsei de oportunități corespunzătoare de muncă. Astfel, INSIDE-T urmărește să promoveze învățarea intergenerațională și dezvoltarea aptitudinilor profesionale în tinerii adulți și femeile șomere, pentru o sustenabilitate socială în turism în teritoriile cu densitate scăzută de populație (zonele rurale).

Aliniat la aceasta, INSIDE-T dorește să spargă credințele negative sociale și economice cu privire la viitorul teritoriilor cu densitate scăzută de populație

Noi ajutăm oamenii să dezvolte aptitudini antreprenoriale și profesionale

Proiectul este intenționat pentru furnizorii și instructorii EFP, factori de influenți și educație socială, care au ca țintă problemele celor care au mari dificultăți în ași găsi un loc de muncă, cu prioritate pentru tinerii adulți, în special femei, absolvente de studii sau nu, având sau nu cursuri specifice la activ, dar fără loc de muncă, femei care caută de muncă, alte persoane din zonele urbane care caută de muncă și doresc să încerce noi experiențe de viață în zonele rurale și persoane din zonele rurale care caută de muncă.

Cei în mod potențial interesați de proiect sunt Centrele de Dezvoltare Profesională, Școlile, Universitățile, Companiile, Centrele Comunitare, Asociațiile Sociale și Colective, Asociațiile Profesionale, Operatorii de Turism, Școlile de Turism, Asociațiile de Dezvoltare Locală, Autoritățile Regionale și Locale și Industriile Creative Locale.

Prin atingerea scopului său, proiectul INSIDE-T va fi un mare pas pentru a facilita o atitudine antreprenorială mai ambițioasă, acționând prin îmbunătățirea situației economice a șomerilor. Creându-și propriile oportunități de muncă, bazate pe ocupații tradiționale/meșteșuguri care se află în pericol de a dispărea, moștenirea culturală, activități rurale autentice prin intermediul învățării intergeneraționale, aceste ținte vor asigura o situație individuală mai pozitivă și astfel o mai mare sustenabilitate a zonelor rurale. 

OBIECTIVELE NOASTRE

people-sitting-beside-table-smiling-3932225
learn-3653430_1920
01.

Promovarea un pachet educațional mixt

Adresarea încercărilor cu care tinerii adulți șomeri se confruntă în transformarea situației lor în modele de afaceri sustenabile, către o sustenabilitate socială în teritoriile cu densitate mică de populație.

02.

Crearea unor unelte interactive

Reconectarea și angajarea generațiilor prin conectarea tinerilor adulți șomeri cu seniorii in zonele Europene cu densitate scăzută de populație.

03.

Furnizarea unei platforme de învățare intergenerațională

Furnizează persoanelor șomere o platformă interactivă de învățare intergenerațională, care conține tot materialul de studiu.

04.

Creare de linii directoare

Crearea și furnizarea liniilor directoare pentru folosirea pachetului Inside-T de către furnizorii VET.

GALERIE

This project [2019-1-PT01-KA202-061451] has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.