Inside-T

PARTENERII NOȘTRI​!

PARTENERII NOȘTRI

Porto | PORTUGALIA

Biosphere Portugal

Biosphere Portugalia

Biosphere Portugalia reprezintă Biosfera pentru Turism Responsabil în  Portugalia.

Biosfera dezvoltă certificări care garantează o balanță pe termen lung între dimensiunile economice, socio-culturale și de mediu ale unei Destinații, raportând astfel beneficii semnificative pentru o entitate turistică, societate și mediu.

Garantând conformitatea cu o serie de cerințe bazate pe principiile sustenabilității și îmbunătățirii continue, Biosfera oferă companiilor din sectorul de design de produse și servicii oportunitatea unui nou model pentru un turism non-agresiv, împlinind nevoile curente ale clienților și utilizatorilor, fără a compromite generațiile viitoare.

Certificarea BIOSPHERE© este acordată de Institutul pentru Turism Responsabil (RTI), o entitate independentă creată în 1995 cu scopul de a promova acțiunile și programele de dezvoltare sustenabilă pentru destinațiile și companiile turistice. RTI s-a născut cu sprijinul UNESCO printr-un Memorandum de înțelegere care a făcut posibilă dezvoltarea de activități, proiecte și cooperare între ambele organizații. RTI este un membru fondator al Consiliului Global pentru Turism Sustenabil (GSTC), sponsorizat de Fundația Națiunilor Unite.

12549071_1063242403717555_2136401122253547806_n
Lisabona | PORTUGALIA

AidLearn

Ariile de intervenție ale AidLearn rezultă din interfața între viziunea sa și experiența acumulată de colaboratorii săi, ceea ce i-a permis să furnizeze o contribuție adecvată la dezvoltarea competențelor, inovării și competitivității organizaționale.

Propunerile inovative în sisteme de educație/training și diversificarea ofertei de training sunt întemeiate în mare parte pe metodologii și produse dezvoltate în studii și proiecte, multe duse la îndeplinire în echipe internaționale, prin cercetare-acțiune. De asemenea acestea rezultă din dezbateri, schimb de experiență și diseminare de bune practici la conferințe și evenimente promovate de AidLearn și focusate in ariile sale de interes și de muncă.

Focusul pe situații specifice și/sau soluții personalizate pentru organizații, destinate pentru a măsura nevoile identificate și stabilite ca ținte, pot acoperi mai multe etape, de la studiu, diagnosticare, consiliere și consultații de planificare, management, monitorizarea și evaluarea intervențiilor pentru dezvoltarea competențelor și managementul transformărilor organizaționale.

Lisabona | PORTUGAL

Confederação do Turismo de Portugal (Confederația Portugheză de Turism)

CTP – Confederația Portugheză de Turism este organizația de top a asociațiilor cu afaceri în turism, obținând personalitate juridică în 1995, aducând împreună toate asociațiile de afaceri cu activitate în turism.

Misiunea CTP:

i. Asigurarea coeziunii interne și a unității agenților economici din Turism și efortul în dezvoltarea activității economice în Turism;
ii. Asigurarea unui control strategic al Confederației, prin Asociațiile de afaceri afiliate la ea;
iii. Contribuie la definirea strategiei de turism;
iv. Rezervarea intervenției la soluționarea aspectelor globale și intersectoriale, întotdeauna acționând dintr-o postură supletivă la inițiativele membrilor ei;
v. Contribuie la studiul științific la Turismului, ca o cale de a elabora și implementa măsuri strategice;
vi. Dezvoltarea unei intervenții flexibile, credibile, eficiente și capabile. Obiectivele sale sunt de asemenea promovarea studiilor și dezbaterilor pe teme de interes in sectorul economic al Turismului și de asemenea diagnosticarea și monitorizarea problemelor care îl afectează, cu intenția de a contribui la definirea unei strategii comune care stabilește priorități și propune măsuri corespunzătoare pentru mersul înainte.

CTP – Confederația Portugheză de turism are o competență națională și cuprinde federații, uniuni și asociații din sectorul de afaceri al turismului și companii care, datorită diversității și eterogenității activității lor, este posibil să nu fie direct implicate într-una dintre asocierile sectoriale.

Timișoara | ROMÂNIA

Universitatea Politehnica Timișoara

Înfiinţată în anul 1920, la scurt timp după unirea teritoriilor româneşti, într-un context european marcat de redefinirea statală şi tarele primului război mondial, Şcoala Politehnică din Timişoara – cum s-a numit la început – a constituit răspunsul pentru una din cerinţele formulate de societatea românească a vremii, şi anume formarea de ingineri.

Universitatea Politehnica Timişoara, universitate de cercetare avansată şi educaţie, este astăzi una dintre şcolile româneşti cu tradiţie, recunoscută în plan naţional şi internaţional, atât prin activitatea generaţiilor de cadre didactice, cât şi prin activitatea de excepţie a unor academicieni prestigioşi.

În structura Universităţii Politehnica Timişoara sunt incluse facultăţi, departamente, institute şi centre de cercetare, laboratoare, biblioteci, cămine, cantine, baze sportive, precum şi serviciile tehnice şi administrative, editura şi tipografia, policlinica studenţească. Cele 10 facultăţi ale universităţii asigură programe de studii pentru aproximativ 13500 studenţi. În cadrul celor 25 departamente îşi desfăşoară activitatea peste 700 cadre didactice, iar personalul administrativ şi auxiliar numără în jur de 500 cadre. 

Universitatea Politehnica Timişoara este recunoscută ca protagonist remarcabil pe scena cercetării ştiinţifice atât în plan naţional, cât şi internaţional. Existenţa si funcţionarea unui număr considerabil de centre de cercetare (25), în care activează echipe de cercetători ce pun cu succes în practică strategia de cercetare a instituţiei, conferă universităţii prestigiu profesional şi, în acelaşi timp, furnizează sursa fondurilor destinate dezvoltării. Actualizarea rezultatelor cercetării în lucrări ştiinţifice, brevete de invenţie ori produse realizate constituie o garanţie a competenţei, seriozităţii şi profesionalismului instituţional.

Galway | IRLANDA

WestBIC

WestBIC furnizează antreprenorilor suport personalizat, de înalt nivel, pentru a-i asista în conversia ideilor lor inovatoare într-o realitate comercială și de a deveni pregătite pentru investiții. În acest proces vă ajutăm pe dumneavoastră, antreprenorul, pentru a iniția și extinde afacerea. Această călătorie implică ghidarea dumneavoastră și a conceptului prin stagiile pieții și a validării tehnice, câștigând o tracțiune de piață internațională, clădind echipa dumneavoastră, și în cele din urmă dezvoltând propunerea dumneavoastră într-o investiție sigură.

WestBIC își folosește bogata cunoaștere în domeniul specific al startup-urilor și al industriei, experiența și rețelele pentru a vă asista ca o antrepriză inovatoare aflată la început, pentru a testa și, în anumite cazuri, a provoca validitatea propunerii dumneavoastră inițiale, astfel încât să fie obținută cea mai potrivită cale de dezvoltare.

Aceasta implică în mod tipic asumarea unei analize tehnice amănunțite și dezvoltarea produsului/serviciului, verificarea oportunităților de piață, evaluarea poziției dumneavoastră în termeni de competitori și scalabilitate internațională, testarea variatelor modele de venituri și elaborarea unor proiecții financiare detaliate.

Tori | ESTONIA

Karuskose OÜ

Karuskose OÜ este o companie economică situată în Parcul Național Soomaa din Estonia. Noi furnizăm experiențe ghidate în natura sălbatică, începând din 1993, organizând călătorii libere și ghidate cu canoea, excursii de mers pe mlaștini și traversări de mlaștini și alte tipuri de experiențe în natură.

Am fost implicați în dezvoltarea procesului de turism sustenabil regiunea Soomaa. Karuskose OÜ a fost certificat în 2009 de Parcurile PAN pentru excelență în turismul sustenabil. Regiunea Soomaa a primit de la Comisia Europeană distincția de Destinație Europeană de Excelență (EDEN). În prezent, Soomaa NP este certificată de Carta Europeană pentru Turism Sustenabil în Zonele Protejate, de EUROPARC.

Soomaa is cunoscută pentru perioadele de inundații, care au loc câteodată de multe ori pe an, numite ”al cincilea sezon”. Identitatea Soomaa este strâns legată de apă, incluzând canoele tradiționale scobite din bușteni. Noi am organizat workshopuri de construcție a acestor canoe, iar în prezent lucrăm în cooperare cu Ministerul Culturii la o propunere de nominalizare a culturii canoelor scobite din bușteni din Soomaa la lista UNESCO de patrimoniu cultural imaterial.

AFLAȚI MAI MULTE

This project [2019-1-PT01-KA202-061451] has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.