Inside-T

MEIE PARTNERID!

PARTNERID

Porto | PORTUGAL

Biosphere Portugal

Biosphere Portugal esindab “Biosphere Responsible Tourism” programmi Portugalis.

Biosphere Portugal annab välja säästva turismi sertifikaati sihtkohtadele, mis aitab neil tagada tasakaalu turismi majandusliku, sotsiaalkultuurilise ja keskkonnamõõtme vahel ning kasu turismiettevõtetele, ühiskonnale ja keskkonnale.

Biosphere pakub turismiettevõtetele võimalust kujundada turismitooteid ja -teenuseid uudse ärimudeli järgi, mis rahuldab klientide tänaseid vajadusi, seadmata ohtu tuleviku vajadusi ja lähtub jätkusuutlikkuse ja pideva täiustamise põhimõtetest.

BIOSPHERE © sertifikaati annab välja Responsible Tourism Institute (RTI), see on 1995. aastal loodud sõltumatu asutus, mille eesmärgiks on edendada säästva arengu meetmeid ja programme turismisihtkohtades ja ettevõtetes. RTI sündis UNESCO toetusel vastastikuse mõistmise memorandumi alusel, see on võimaldanud kahe organisatsiooni vahelist tihedat koostööd, projekte ja ühisüritusi. RTI on Global Sustainable Tourism Council (GSTC) asutajaliige, mida toetab ÜRO Fond

12549071_1063242403717555_2136401122253547806_n
Lisabon | PORTUGAL

AidLearn

AidLearn on ettevõte, mille tegevusvaldkonnad tulenevad visiooni ja koostööpartnerite kogemuste vahelistest seosest. Need võimaldavad kaasa aidata organisatsioonide pädevuste, innovatsiooni ja konkurentsivõime arendamisele.

AidLearn töötab uuendustega haridus- ja koolitussüsteemides, õppemetoodikate ning koolituspakkumiste mitmekesistamisega. Nende välja töötamine toimub uuringute ja projektide kaudu, milledest paljud on ellu viidud rahvusvaheliste meeskondades uurimistegevuse abil. AidLearn korraldab ka konverentse ja  seminare, et kogemusi jagada ja häid tavasid levitada.

AidLearn on keskendunud organisatsiooniliste muudatuste juhtimist puudutavate individuaalsetele ja organisatsiooniliselt „isikupärastatud” lahenduste välja töötamisele. Need võivad olla diagnoositud vajaduste ja püstitatud eesmärkide mõõtmiseks, võivad hõlmata mitut etappi, alates uuringust, diagnoosimisest, nõustamisest kuni planeerimise, juhtimise,  seire ja hindamiseni.

Lisabon | PORTUGAL

Confederação do Turismo de Portugal

CTP – Confederação do Turismo de Portugal on 1995 loodud turismiettevõtjate ühingute katusorganisatsioon, mille liikmed on erinevad Portugali turismiliidud.

CTP missioon:
i. Tagada turismivaldkondade ühtekuuluvus ja sisemine ühtsus ning toetada turismialast majandustegevust;
ii.Tagada Konföderatsiooni strateegiline kontroll temaga seotud turismiliitude poolt;
iii. Aidata kaasa turismipoliitika määratlemisele;
iv. Osaleda globaalsete ja sektoritevaheliste küsimuste käsitlemiseks, toimides alati oma liikmete algatusi täiendava toetajana;
v. Aidata kaasa parimatele teaduspõhistele teadmistele turismi kui poliitikameetmete ettevalmistamise ja rakendamise viisi kohta;
vi. Edendada uuringuid ja arutelusid turismimajandust huvitavatel teemadel, samuti turismi mõjutavate probleemide diagnoosimist ja jälgimist, eesmärgiga aidata kaasa ühise strateegia määratlemisele, milles selgitab välja prioriteedid ja meetmed nende teostamiseks.

CTP – Portugali Turismi Konföderatsiooni (Confederação do Turismo de Portugal) tegevus on üleriiklik, hõlmab turismiliite, -ühendusi, ametiühinguid ja ka neid (turismi)ettevõtteid, kes oma tegevuse mitmekesisuse ja heterogeensuse tõttu ei pruugi olla ise ühegi ühenduse liige.

Timișoara | RUMEENIA

Universitatea Politehnica Timișoara

Timișoara Polütehniline Ülikool on asutatud 1920. Aastal. Toona, vahetult pärast esimese maailmasõda sai Timisoara polütehnikumi esmaseks ülesandeks Rumeenia tollase ühiskonna jaoks inseneride koolitamine.

Timișoara Polütehniline Ülikool tänapäeval on kõrgema taseme teadus- ja haridusasutus. Üks Rumeenia ülikoolidest, mida on tunnustatud nii riiklikult kui ka rahvusvaheliselt mitmete põlvkondade õppejõudude panuse ja ka mainekate teadlaste silmapaistva töö kaudu.

Timișoara Polütehnilise Ülikooli struktuuri kuuluvad teaduskonnad, osakonnad, õppetoolid, instituudid ja uurimiskeskused, laborid, raamatukogud, hostelid, sööklad, spordirajatised, tehnilised ja haldusteenused, kirjastus ja trükikeskus ning üliõpilaste meditsiinikeskus. Ülikooli 10 teaduskonda pakuvad haridusprogramme umbes 13 500 üliõpilasele. Ülikooli 25 osakonna raames töötab ligi 700 õpetajat ning abi- ja halduspersonal 500 töötajat.

Timișoara Polütehniline Ülikool on teadusmaastikul silmapaistev tegija nii Rumeenias kui ka rahvusvahelisel tasandil. Ülikoolis tegutseb suur hulk (25)  erinevaid uurimiskeskuseid, mille olemasolu ja toimimine on tähtis. Mitmesugustele teemadele suunatud uurimisrühmad rakendavad edukalt Timișoara Polütehnilise Ülikooli teadusstrateegiat, loovad ülikoolile rahvusvahelist prestiiži ja pakuvad samal ajal ülikooli arendamiseks rahastamisallikaid. Uurimistulemuste realiseerimine teadusartiklites, patentides või toodetes tagab Timișoara Polütehnilise Ülikooli institutsioonilise pädevuse, põhjalikkuse ja professionaalsuse.

Galway | IIRIMAA

WestBIC

WestBIC pakub ettevõtjatele kõrgetasemelist ja paindliku tuge, et aidata neil arendada oma innovaatilised ideed toimivateks ärideks ja investori valmiks. Asutus anname nõu ettevõtjatele nii ettevõtte loomisel kui laiendamisel. See nõustamisteekond hõlmab äriidee turule viimist, tehnilist toetamist, rahvusvahelise konkurentsivõime saavutamist, meeskonna ülesehitamist ja lõpuks oma plaani väljatöötamist investeeringute tagamiseks.

WestBIC kasutab oma rikkalikke kogemusi alustavate ettevõtete nõustamisel ja teadmisi eri valdkondades, et aidata uuenduslikke äriideid nende varajases etapis testida ja mõnel juhul ka esialgsete ideede vettpidavust kontrollida, et jõuda võimalikult elujõulise arenguteeni.

Tavaliselt hõlmab see toote või teenuse põhjalikku tehnilist analüüsi ja arendamist, turuvõimaluste kontrollimist, konkurentide ja rahvusvahelise mastaapsuse hindamist, erinevate tulumudelite testimist ja üksikasjalike finantsprognooside tegemist.

Tori | EESTI

Karuskose OÜ

Karuskose OÜ on turismiettevõte, mis asub ja tegutseb Soomaa rahvuspargis. Pakume põlislooduse elamusi alates 1993. aastast, korraldame kanuumatku kohalike giidide juhendamisel ja omapäi, jalgsimatku ja räätamatku rabade ning muid looduselamusi.

Oleme osalenud turismi säästva arendamise protsessis Soomaa piirkonnas. sai 2009. aastal sai Karuskose OÜ säästva turismi hea taseme eest PAN Parks’i sertifikaadi. Soomaa regioon on pälvinud Euroopa Komisjoni EDEN (European Destinations of Excellence) auhinna. Praegu on Soomaa rahvuspark  sertifitseeritud EUROPARCi poolt.

Soomaa on tuntud oma üleujutuste poolest, mis toimuvad mõnikord mitu korda aastas, ja mida kutsutakse viiendaks aastaajaks. Soomaa identiteet on tihedalt seotud veega, sealhulgas traditsiooniliste ühepuulootsikutega. Oleme korraldanud ühepuulootsikute ehitamise töötubasid ja koostöös kultuuriministeeriumiga

TEA ROHKEM

This project [2019-1-PT01-KA202-061451] has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.