Inside-T

Põlvkondade vahel teadmiste jagamine säästva turismi arenguks maapiirkondades

KES ME OLEME

Oleme projektipartnerid, kes aitavad inimestel arendada ettevõtlusalaseid kutseoskusi. skills.

Inside-T projekti eesmärk on edendada noorte täiskasvanud töötute, eriti naiste kutseoskuseid ja põlvkondadevahelist õppimist, et arendada turismi sotsiaalset jätkusuutlikkust madala asustustihedusega piirkondades.

Soovime oma meeskonnaga pakkuda projekti sihtgrupile toetust individuaalseks eduks.

PARTNERID

UUDISED

Vaata veel meie tegemiste kohta!