Inside-T

Inside-T juhised kutsehariduse pakkujatele!

Platforma de învățare INSIDE-T reprezintă un spațiu de învățare în care relaționarea, colaborarea și partajarea de bune practici sunt omniprezente.

Platforma, pe lângă manualul de învățare, încorporează autoevaluare interactivă, documentare de bune practici, rețea de resurse colaborative și un laborator de creație. Mediul de învățare este conceput pentru a facilita munca individuală și, de asemenea, munca prin colaborare în grup.

Folosind aceste instrumente, cursanții vor câștiga experiență în dezvoltarea inițiativelor antreprenoriale. Prin analiza unor bune practici și exemple bune, prin intermediul documentarelor multimedia, procesul de generare a ideii de afaceri poate fi facilitat.

Vă rugăm să selectați limba dvs:

This project [2019-1-PT01-KA202-061451] has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.