Inside-T

Iată ce facem

Rezultatele proiectului

O1. Inside-T

Curriculum

Curriculumul proiectului este un document metodologic – linii directoare pentru dezvoltarea activităților de Bune Practici Multimedia (P2), Curs (O3), Unelte Electronice (O4) și Platformă (O5).

O2. Inside-T

Bune practici multimedia

Catalog de documentare multimedia ce portretizează și ilustrează situații reale de succes în aplicarea învățării intergeneraționale, care au dus la antreprenoriatul tinerilor adulți șomeri în aria de prezervare a culturii și moștenirii în zonele rurale cu potențial turistic.

O3. Inside-T

Curs

Cursul este o oportunitate de a forma și de a dezvolta abilitățile tinerilor adulți pentru a-și crea propria afacere de turism sustenabil în teritorii cu densitate scăzută de populație.

O4. Inside-T

E-unelte (unelte electronice)

Dezvoltare de idei de afaceri sustenabile folosind instrumente electronice:

  • Instrumente de autoevaluare

  • Laborator de creație

  • Rețea de resurse colaborative

O5. Inside-T

Platforma de E-Learning

Această platformă are la dispoziție resursele create în diferitele limbi ale partenerilor (PT| EE| RO| EN), inclusiv module de învățare și instrumente electronice (autoevaluare, rețea colaborativă, laborator de creație).
Platforma a fost construită dintr-o platformă cu sursă deschisă, cum este Moodle, și este centrată pe utilizator.
O6. Inside-T

Linii directoare pentru furnizorii VET

Liniile directoare pentru furnizorii EFP pentru a introduce elementele Inside-T, o abordare pentru audiența țintă de a ilustra utilizarea în mod flexibil a componentelor din pachetul Inside-T. De asemenea prezintă planuri de sesiuni pentru modulele și unitățile din programa educațională, care pot fi aplicate direct și sugestii pentru activitățile pe care educatorii/instructorii pentru adulți le pot folosi în activitățile lor educaționale, preluate din Curs.

documentare

PENSÃO DAVID

Portugal

LÁ EM CIMA

Portugal

Haabjameister - Dugout boat master

Estonia

Metsikud maitsed - Wild tastes

Estonia

Glendowen

Ireland

Glen Keen

Ireland

Pensiunea Maria

Romania

Baile

Romania

This project [2019-1-PT01-KA202-061451] has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.